Naar de startpagina van het Federale Portaal
Naar de startpagina van het Federale Portaal
Afdrukken
Afdrukken
Logo van de federale Parlementsverkiezingen op 18 mei 2003
decorationdecoration
Resultaten van de verkiezingen voor de Senaat

Status van de resultaten

Senaat - Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu’s kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.De voorkeurstemmen zullen getoond worden zodra de stemopneming voor de betreffende entiteit volledig is (100%).

   
Kanton Turnhout
decoration

Afdrukbare
versie

Gemeente
zoeken

Help

Lijst
resultaten

Resultaten
Kamer

Verkiezingen
startpagina
  LIB. APPEL  
decoration
decoration

13:37, 30/05/2003.

61/61 (100%)
decoration
decoration % 1 2 3 4 decoration
 Beysen Ward126n/an/an/an/an/a 
 Boonen Hendrik13n/an/an/an/an/a 
 Aerts Monique17n/an/an/an/an/a 
 Vergucht Mireille17n/an/an/an/an/a 
 Decoorne Lucien11n/an/an/an/an/a 
 De Schinkel Hans7n/an/an/an/an/a 
 Lacroix Baartmans René9n/an/an/an/an/a 
 Lallemand Yvan8n/an/an/an/an/a 
 Feierabend Josiane12n/an/an/an/an/a 
 10 De Chaffoy De Courcelles Jean-Loui73n/an/an/an/an/a 
 11 Smits Marcel6n/an/an/an/an/a 
 12 Kenis Emilienne7n/an/an/an/an/a 
 13 Van Spranghe Danny7n/an/an/an/an/a 
 14 Goelen Linda9n/an/an/an/an/a 
 15 Van De Craen Kaat8n/an/an/an/an/a 
 16 Putzeys Andrea4n/an/an/an/an/a 
 17 Aernouts Marjan10n/an/an/an/an/a 
 18 Ruts Renée10n/an/an/an/an/a 
 19 Legon Jan6n/an/an/an/an/a 
 20 Verkempynck Linda8n/an/an/an/an/a 
 21 Artels Hans5n/an/an/an/an/a 
 22 Matton Alain6n/an/an/an/an/a 
 23 Debrabandere Sabine7n/an/an/an/an/a 
 24 Denecker Marleen10n/an/an/an/an/a 
 25 Bals-Cuypers Gisèle8n/an/an/an/an/a 
decoration % 1 2 3 4 decoration
 Denert Antoine13n/an/an/an/an/a 
 Orlow Andersen Rodolphe4n/an/an/an/an/a 
 Declerq Inge8n/an/an/an/an/a 
 Le Fevere De Ten Hove Constantin7n/an/an/an/an/a 
 Dewitte Marc8n/an/an/an/an/a 
 Andries Annemie9n/an/an/an/an/a 
 De Ridder Sven8n/an/an/an/an/a 
 D'Hulster Sonja7n/an/an/an/an/a 
 Verbiest Guy8n/an/an/an/an/a 
 10 Welvaert-Sys Martine5n/an/an/an/an/a 
 11 Vandeputte Christina6n/an/an/an/an/a 
 12 Wuytack Patricia7n/an/an/an/an/a 
 13 Costermans Caroline11n/an/an/an/an/a 
 14 Verlinden Eduard10n/an/an/an/an/a 
     
  n/a:
     
 
  1  
  2  
  3  
  4  
             
  A n/a
  B n/a
  C n/a
  D n/a
  E n/a
  F n/a
  G n/a
       
Deze pagina wordt om de 10 minuten bijgewerkt, indien er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.
decoratie
Final