Naar de startpagina van het Federale Portaal
Naar de startpagina van het Federale Portaal
Afdrukken
Afdrukken
Logo van de federale Parlementsverkiezingen op 18 mei 2003
decorationdecoration
Resultaten van de verkiezingen voor de Senaat

Status van de resultaten

Senaat - Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu’s kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.De voorkeurstemmen zullen getoond worden zodra de stemopneming voor de betreffende entiteit volledig is (100%).

   
Kanton Turnhout
decoration

Afdrukbare
versie

Gemeente
zoeken

Help

Lijst
resultaten

Resultaten
Kamer

Verkiezingen
startpagina
  CD&V  
decoration
decoration

13:37, 30/05/2003.

61/61 (100%)
decoration
decoration % 1 2 3 4 decoration
 De Clerck Stefaan4.387n/an/an/an/an/a 
 Van Peel Marc878n/an/an/an/an/a 
 De Bethune Sabine580n/an/an/an/an/a 
 Vandenberghe Hugo347n/an/an/an/an/a 
 Thijs Erika443n/an/an/an/an/a 
 Lostrie Truus199n/an/an/an/an/a 
 Van Kerrebroeck Monica316n/an/an/an/an/a 
 Van Eykeren Trees197n/an/an/an/an/a 
 Coopman Bart125n/an/an/an/an/a 
 10 Caglar Ali127n/an/an/an/an/a 
 11 Coussement Chantal190n/an/an/an/an/a 
 12 Broers Huub233n/an/an/an/an/a 
 13 Van De Werf Hilde276n/an/an/an/an/a 
 14 Helsen Kathleen873n/an/an/an/an/a 
 15 Lissens Mark445n/an/an/an/an/a 
 16 Vleugels Kris192n/an/an/an/an/a 
 17 Van Sande Willy85n/an/an/an/an/a 
 18 Bogaert Stijn101n/an/an/an/an/a 
 19 De Meersman Els175n/an/an/an/an/a 
 20 Wastiau Marleen168n/an/an/an/an/a 
 21 Eyskens Mark547n/an/an/an/an/a 
 22 Grouwels Brigitte189n/an/an/an/an/a 
 23 D'Udekem D'Acoz Henri231n/an/an/an/an/a 
 24 Vandenavenne-Teerlynck Tineke193n/an/an/an/an/a 
 25 Schouppe Etienne887n/an/an/an/an/a 
decoration % 1 2 3 4 decoration
 Steverlynck Jan177n/an/an/an/an/a 
 Beke Wouter100n/an/an/an/an/a 
 Berx Cathy156n/an/an/an/an/a 
 Vandenbussche Freddy57n/an/an/an/an/a 
 Franssen Cindy124n/an/an/an/an/a 
 Herrebout Eddy94n/an/an/an/an/a 
 Tindemans Elke304n/an/an/an/an/a 
 Maene-Vileyn Chris68n/an/an/an/an/a 
 Rutten-Coenen Nicole113n/an/an/an/an/a 
 10 Monteyne André58n/an/an/an/an/a 
 11 Van Brussel-Ketels Simone107n/an/an/an/an/a 
 12 Gabriels Jef115n/an/an/an/an/a 
 13 Thyssen Marianne511n/an/an/an/an/a 
 14 Dehaene Jean-Luc3.192n/an/an/an/an/a 
     
  n/a:
     
 
  1  
  2  
  3  
  4  
             
  A n/a
  B n/a
  C n/a
  D n/a
  E n/a
  F n/a
  G n/a
       
Deze pagina wordt om de 10 minuten bijgewerkt, indien er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.
decoratie
Final